Акафист одигитрии Смоленской

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
25 декабря 2013 года (журнал № 149)

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нная от родо́в дре́вних Пресвята́я Богоро́дице Одиги́трие,

Засту́пнице всех к Тебе́ притека́ющих,

ско́рая Услы́шательнице и ми́лостивая Предста́тельнице,

со умиле́нием припа́даем ко Твоему́ Пречи́стому о́бразу и глаго́лем:

отве́рзи о́чи серде́ц на́ших, грехми́ омраче́нныя,

во е́же позна́ти нам путь покая́ния.

Те́мже благода́рственне вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,

на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

И́кос 1

А́нгели и Арха́нгели воспева́ют Тя вы́ну: ра́дуйся, Цари́це Небесе́ и земли́, Ты бо честне́йши всех безпло́тных сил яви́лася еси́, я́ко из Тебе́ воплоти́ся Госпо́дь наш, до́лу снизше́дый спасе́ния на́шего ра́ди. Ны́не же, я́ко усе́рдная Моли́твенница о ро́де христиа́нстем, путеводи́ши всех чту́щих Тя в селе́ния го́рняя, да взыва́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, Путеводи́тельнице блага́я;

ра́дуйся, ка́ющихся Предста́тельнице.

Ра́дуйся, Свет спасе́ния ми́ру яви́вшая;

ра́дуйся, из мра́ка неве́рия изводя́щая.

Ра́дуйся, две́ри покая́ния нам отверза́ющая;

ра́дуйся, Богове́дению нас науча́ющая.

Ра́дуйся, в скорбе́х ми́лостивая Уте́шительнице;

ра́дуйся, в час су́дный всемо́щная Хода́таице.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 2

Ви́дяще на ме́сте пусты́нном, иде́же бе храм во и́мя великому́ченика Бо́жия Гео́ргия, ди́вную ико́ну Твою́ Одиги́трию, в пла́мени стра́шном невреди́мо пребы́вшую, и обре́тше ту с ве́лиею ра́достию, жи́телие ве́си Выдропу́сския возопи́ша Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в сын боя́рский и во́ин вели́каго кня́зя моско́вскаго Иоа́нна ико́ну Твою́, я́ко сокро́вище драго́е, де́рзостно похи́ти ю́ и пренесе́ во о́тчину свою́, град Му́ром, и та́мо поста́ви ве́лию святы́ню сию́ во хра́ме святи́теля Никола́я, да и му́ромстии лю́дие воспою́т Тя, глаго́люще сицева́я:

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ из огня́ невреди́мо изве́дшая;

ра́дуйся, пла́мень душетле́нных страсте́й в нас угаша́ющая.

Ра́дуйся, ско́рая Помо́щнице Тя призыва́ющих;

ра́дуйся, Заступле́ние Тя почита́ющих.

Ра́дуйся, междоусо́бныя бра́ни ско́ро утиша́ющая;

ра́дуйся, братолю́бие и мир водворя́ющая.

Ра́дуйся, земли́ Ру́сския ди́вное сокро́вище;

ра́дуйся, я́ко по всей вселе́нней сла́вится и́мя Твое́.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго возбуди́ ветр вели́к и стра́шен зело́, трус кре́пок и гром си́лен, егда́ сын боя́рский Тя, Цари́це Небе́сная, Пле́нницею наименова́в, повеле́ моле́ние соверши́ти пред ико́ною Твое́ю Одиги́триею. И а́бие разверзо́шася кро́вы церко́вныя, и падо́ша на лице́ свое́ свяще́нник и вси лю́дие, узре́вше ико́ну сию́ на возду́се уноси́му дале́че. Мы же, ве́лию чу́ду сему́ ужаса́ющеся, вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 3

Возыме́в сокруше́ние серде́чное о неразу́мии свое́м, сын боя́рский возопи́: Увы́ мне, безу́мному! Ка́ко дерзну́х аз, гре́шный, плени́ти Ту, Е́юже весь мир свободи́ся от греха́ и рабо́ты вра́жия! Ны́не посра́мленный де́рзостию свое́ю, ка́юся и молю́ Тя, Пречи́стая, даждь ми неосужде́нно воспева́ти Тя си́це:

Ра́дуйся, мир Рождество́м Твои́м свободи́вшая;

ра́дуйся, чу́до всем на покая́ние сугу́бое откры́вшая.

Ра́дуйся, я́ко ико́на Твоя́ а́нгелы бысть носи́ма;

ра́дуйся, я́ко святы́ня сия́ и челове́ки чти́ма.

Ра́дуйся, го́рдым вразумля́ющее противле́ние;

ра́дуйся, смире́нным благода́ти низпосла́ние.

Ра́дуйся, к созерца́нию сла́вы Бо́жия нас возвыша́ющая;

ра́дуйся, к покая́нию серде́чному нас обраща́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 4

Бу́рею стра́нною восхище́на бысть чу́дная ико́на Одиги́трии и, а́ки на крилу́ ве́треню Небе́сными Си́лами носи́мая, по трие́х ме́сяцех из гра́да Му́рома в весь Выдропу́сскую, па́ки возврати́ся. Те́мже зря́ще святы́ню сию́, на возду́се носи́му, селя́нин Флор удиви́ся, понома́рь же Фео́дор, во олтари́ на святе́м престо́ле о́ную обре́т, созыва́ше вся лю́ди, благода́рне вопия́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́ша о чуде́сном Твое́м отше́ствии, сын боя́рский, в покая́ние прише́д, и воста́в, и́де па́ки в весь Выдропу́сскую, посто́м в нище́тне о́бразе себе́ утружда́я испове́дати безу́мие свое́, и обре́те та́мо проще́ние, сле́зно взыва́я си́це:

Ра́дуйся, согреша́ющия ско́ро вразумля́ющая;

ра́дуйся, ка́ющияся от Себе́ не отрева́ющая.

Ра́дуйся, прелага́ющая сле́зы на весе́лие;

ра́дуйся, подаю́щая ве́лие ра́дование.

Ра́дуйся, наде́жная Засту́пнице на Тя упова́ющим;

ра́дуйся, ско́рая Помо́щнице к Тебе́ притека́ющим.

Ра́дуйся, я́ко от Тебе́ чудеса́ мно́гая исхо́дят;

ра́дуйся, я́ко о Тебе́ вся́кая тварь ра́дуется.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 5

Боготе́чной звезде́ уподо́бися пречестна́я ико́на Твоя́, Одиги́трие, та бо приведе́ волхвы́ к верте́пу Бо́жию, пред Твои́м же святы́м о́бразом ве́рнии прекло́ньше коле́на, благогове́йно воспева́ют: упра́ви, милосе́рдная Ма́ти, путь жития́ на́шего ко Оте́честву Небе́сному, зане́же прише́льцы есмы́ в ми́ре сем, да взыва́ем Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дяще ди́вную ико́ну твою́ Одиги́трию, земли́ Тверско́й дарова́нную, и благослове́ние Ма́тернее подаю́щую вся́кому путеше́ствовати хотя́щему, мо́лим Тя, да не то́кмо от зла́го обстоя́ния ны изба́виши и це́лы сохрани́ши, но и ду́ши на́ша ко благоугожде́нию Бо́жию напра́виши. Те́мже и мы, пречу́днаго покро́ва Твоего́ сподо́битися жела́юще, благода́рственно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ ти́хое приста́нище;

ра́дуйся, упова́ющим на Тя спаси́тельная кре́посте.

Ра́дуйся к го́рним селе́нием ум наш возводя́щая.

ра́дуйся, до́льния суеты́ отрева́ти нас подвиза́ющая.

Ра́дуйся, не́мощи и я́звы врачева́ние;

ра́дуйся, искуше́ния и недоуме́ния истребле́ние.

Ра́дуйся, пути́ пра́выя благословля́ющая;

ра́дуйся, еди́ному Го́споду служи́ти устремля́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дница бысть ико́на Твоя́, Путеводи́тельнице, мно́жества ми́лостей Твои́х, я́же излия́ла еси́ притека́ющим к Тебе́: ско́рбнии бо прихожда́ху, моле́ние принося́ще милосе́рдию Твоему́; прие́млюще же ско́ро избавле́ние от многообра́зных не́мощей душе́вных, вку́пе и теле́сных, пове́даху всю́ду заступле́ние и чудеса́ Твоя́, со умиле́нием вопию́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ в ве́си Выдропу́сской благода́ть от ико́ны Твоея́, Влады́чице: среди́нное бо ме́сто яви́ся весь сия́ ца́рствующей Москве́ и Петро́ву гра́ду, освяща́я и благословля́я зе́млю на́шу Ру́сскую, мо́лиши бо неусы́пно Сы́на Своего́ Преве́чнаго Бо́га о дарова́нии стране́ на́шей ми́ра и благоде́нствия, избавле́ния от междоусо́бныя бра́ни и вся́кия ско́рби и печа́ли. Те́мже славосло́вим Тя си́це:

Ра́дуйся, честны́м Твои́м омофо́ром держа́ву на́шу покрыва́ющая;

ра́дуйся, Русь Святу́ю Свои́м уде́лом имену́ющая.

Ра́дуйся, от лет дре́вних во бране́х со иноплеме́нники помога́ющая;

ра́дуйся, призыва́ющим и́мя Твое́ побе́ды умножа́ющая.

Ра́дуйся, прави́тели и вла́сти умудря́ющая;

ра́дуйся, судьбы́ Оте́чествия ко бла́гу устроя́ющая.

Ра́дуйся, по́моще на́ша и утвержде́ние;

ра́дуйся, упова́ние на́ше и вразумле́ние.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 7

Хотя́ Госпо́дь яви́ти человеколю́бие Свое́ не то́кмо ве́си Выдропу́сской, но и всей правосла́вней Ру́сской земли́, устро́и пренесе́ние ико́ны сея́ по градо́м и ве́сем, во оби́тели и́ночествующих и до́мы богобоя́зненных христиа́н. Те́мже, я́ко Саму́ Цари́цу Небе́сную сию́ ико́ну чту́ще, восхваля́ем с любо́вию твори́мая от нея́ чудеса́, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вый исто́чник ми́лостей яви́ся ико́на Твоя́ Одиги́трия, стра́ждущим бо осла́бы посыла́ются, немощству́ющим здра́вие, пле́нником свобожде́ние, заблу́ждшим обраще́ние, коему́ждо позна́ние вели́чия Твоего́ да́руется, зане́ моли́тва, я́же к Тебе́, Пречи́стая, возноси́мая, непрело́жно услы́шана быва́ет. Те́мже и заступле́ние Твое́ многоси́льное обрета́ем и благодаря́ще воспева́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, на́ше всемо́щное заступле́ние;

ра́дуйся, от вся́кия напа́сти огражде́ние.

Ра́дуйся, си́рых и убо́гих прия́телище;

ра́дуйся, дев и вдови́ц честны́х прибе́жище.

Ра́дуйся, супру́гом целому́дрие и единомы́слие подава́ющая;

ра́дуйся, ча́да во благоче́стии и послуша́нии жи́ти наставля́ющая.

Ра́дуйся, проше́ния благогове́йных моли́твенников исполня́ющая;

ра́дуйся, лю́тыя беды́ от нас отгоня́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нствие земно́е соверша́ющих, огради́ нас Твои́м заступле́нием, Пречи́стая Де́во, изведи́ из глубины́ грехо́в и бу́ри отча́яния, мо́ря жите́йскаго пучи́ну помози́ невла́жными проити́ стопа́ми, мы́сленнаго фарао́на потопля́ющи, да спаса́еми Тобо́ю дерзнове́нно возопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8

Вся в вы́шних пребыва́ющи, и нас земноро́дных не оста́вила еси́, Влады́чице: коего́ждо бо воздыха́ния серде́чная слы́шиши и призира́еши на проше́ния ве́рно взыва́ющих к Тебе́: ни́вы се́льныя благословля́еши и бразды́ жи́тныя освяща́еши, во е́же бы́ти до́брым плодо́м от земли́ на́шея, исполня́ющи моле́ния люде́й Твои́х о хле́бе насу́щном, вопию́щих Ти си́це:

Ра́дуйся, благорастворе́ние возду́хов низпосыла́ющая;

ра́дуйся, во гла́де су́щих нас не оставля́ющая;

Ра́дуйся, усе́рдных де́лателей моле́ния приима́ющая;

ра́дуйся, на небе́сныя сокро́вищницы упова́ти тех подвиза́ющая.

Ра́дуйся, незри́мое ве́ры се́мен прозябе́ние;

ра́дуйся, зе́рен благоче́стия изря́дное насажде́ние.

Ра́дуйся, плод стори́чный приноси́ти нас сподобля́ющая;

ра́дуйся, пи́щею небе́сною нас пита́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ безпло́тных воспева́ет немо́лчно вели́чия Твоя́, Де́во. А́нгели бо незри́мо поклоне́ние пред Твое́ю ико́ною творя́ще, фимиа́мом небе́сным пред не́ю кажде́ние соверша́ют. Мы же, земноро́днии, ка́ко досто́йно восхвали́ти Тя возмо́жем? И́бо вся́кое благодаре́ние не превозмога́ет мно́жества ми́лостей Твои́х. Те́мже и припа́дающе к Твоему́ свято́му о́бразу, иде́же Ты держи́ши на рука́х Свои́х Богомладе́нца Христа́, хвале́бную песнь воспои́м Зижди́телю всех: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии недоуме́ют, ка́ко возмо́жно изъясни́ти мно́жества чуде́с, от ико́ны Твоея́ излива́емая, ты бо пути́ заблу́ждших исправля́еши, малове́рныя вразумля́еши. Мы же, не дерза́юще испыта́ти вели́чия Твоя́, благогове́йно воспева́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, и́стинныя ве́ры Наста́внице;

ра́дуйся, наде́жды несумне́нныя Пода́тельнице.

Ра́дуйся, любве́ нелицеме́рныя взыска́ние;

ра́дуйся, му́дрости небе́сныя стяжа́ние.

Ра́дуйся, оте́ческаго преда́ния Храни́тельнице;

ра́дуйся, ве́ры святы́х апо́стол Защи́тнице.

Ра́дуйся, е́реси тьмочи́сленныя разоря́ющая;

ра́дуйся, пра́вое богопочита́ние насажда́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ от поруга́ния ико́ну Твою́ Одиги́трию, благочести́вый селя́нин Стефа́н, ви́дя, я́ко безу́мнии отсту́пницы ве́ры оте́ческия восхоте́ша вве́ргнути во огнь святы́ню хра́ма Выдропу́сскаго, откупи́ ю́ у безбо́жных за еди́н дровяны́й воз, и благогове́йно внесе́ в дом свой, благодаря́ Бо́га: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ кре́пкая яви́ся стране́ на́шей ико́на Твоя́, Влады́чице, я́ко Ты никогда́же оставля́еши ми́лостивное Свое́ о наро́де христиа́нстем попече́ние, а́ще бо и разоре́ни и пору́гани хра́ми Бо́жии бы́ша, и нечести́вии лю́дие святы́ни поху́лиша и истреби́ша. Но поми́ловала еси́ ны и благослови́ла еси́ пребыва́ти ико́не Твое́й Одиги́трии в земли́ Тверско́й в дому́ благочести́ваго Стефа́на со Матро́ною и ча́дами их. Богомо́льцы же Твои́ та́йно прихожда́ху в дом сей, и припа́дающе к наде́жной пред Бо́гом Засту́пнице, сле́зно взыва́ху Ти си́це:

Ра́дуйся, во испове́дании Правосла́вия нас утвержда́ющая;

ра́дуйся, благодари́ти за ско́рби и тесноты́ вразумля́ющая.

Ра́дуйся, безу́мия богобо́рцев обличе́ние;

ра́дуйся, омраче́нных безбо́жием исцеле́ние.

Ра́дуйся, усе́рдных служи́телей Свои́х утеша́ющая;

ра́дуйся, о́ным оби́тели Небе́сныя уготовля́ющая.

Ра́дуйся, ми́лостиваго всепроще́ния исто́чниче;

ра́дуйся, ве́рным моли́твы за враги́ дарова́ние.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 11

Пе́ние вознося́ доброгла́сное пред честно́ю ико́ною Твое́ю, усе́рдно про́сим Тя, Богома́ти, услы́ши моле́ния на́ша, к Тебе́ возноси́мая. Умоли́ Влады́ку Христа́ изба́вити оте́чество и наро́д наш от поги́бели и сохрани́ в нас ве́ру правосла́вную, да со умиле́нием благода́рственно еди́нем се́рдцем и еди́неми усты́ вознесе́м хвалу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоприе́мной свещи́ уподо́бися ико́на Твоя́ Выдропу́сская, благода́тию от нея́ излия́нною ди́вно показу́ющи нам та́йны боже́ственныя и науча́ющи а́нгельскому житию́. Те́мже и во́ина Крони́да, и́же споспе́шествовал есть сопру́жником честны́м Стефа́ну и Матро́не сохрани́ти о́браз Твой святы́й, препроводи́ла еси́ во оби́тель Псково-Пече́рскую, и та́мо и́ноческий о́браз восприя́ти с и́менем Нафана́ил сподо́била еси́. Сей же моли́твы де́латель усе́рдный, му́дростию и му́жеством преукра́шенный, до после́дняго издыха́ния испове́даше Твое́ благо́е о нас попече́ние, вопия́ Ти похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, ева́нгельским путе́м ше́ствовати нас побужда́ющая;

ра́дуйся, во́лю Бо́жию взыска́ти и твори́ти повелева́ющая.

Ра́дуйся, и́ноческаго о́браза небе́сная Покрови́тельнице;

ра́дуйся, оби́телей земны́х, во о́браз оби́телей го́рних, до́брая Устрои́тельнице.

Ра́дуйся, непреста́нную моли́тву стяжева́ти назида́ющая;

ра́дуйся, ума́ и се́рдца чистоту́ созида́ющая.

Ра́дуйся, благогове́йно пред Бо́гом ходи́ти воскриля́ющая;

ра́дуйся, да́же до са́мыя сме́рти обе́ты мона́шеския храни́ти укрепля́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 12

Благода́тию боже́ственною защити́ ны, Де́во Непоро́чная, от плене́ния врагу́ па́дшия во́ли на́шея и ко́зней диа́вольских, и я́ко младе́нцы а́лчущия, ни во что́же вменя́юще би́сер и зла́то, прини́чут ко млеку́ ма́терню, та́ко и ду́ши на́ша умудри́ иска́ти упокое́ния то́кмо во Еди́ном Го́споде на́шем, да позна́вше Его́ бла́гость, воспое́м: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще заступле́ние Твое́, Пресвята́я Влады́чице, мо́лим Тя: бу́ди нам блага́я предста́тельница в о́ный день стра́шный, егда́ во сла́ве прии́дет Пра́ведный Судия́, Сын и Бог Твой, да не уподо́бимся смоко́внице безпло́дней, да не сопричте́мся лука́вому рабу́, но восприи́мем часть му́дрых дев, со свети́льники горя́щими, испо́лненными еле́я ми́лости и до́брых дел, велича́юще Тя та́ко:

Ра́дуйся, упова́ние на́ше в день су́дный;

ра́дуйся, умоле́ние за ны в час испыта́ния.

Ра́дуйся, огня́ неугаси́маго избавля́ющая;

ра́дуйся, во избра́нное ста́до Христо́во нас собира́ющая.

Ра́дуйся, ду́шу полага́ти за дру́ги призыва́ющая;

ра́дуйся, сердца́ на́ша ми́лующими бы́ти сотворя́ющая.

Ра́дуйся, Ты бо еси́ Хода́таица поми́лования гре́шником ка́ющимся;

ра́дуйся, Ты бо вво́диши ве́рныя в ра́дость Го́спода Твоего́.

Ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, на спасе́ния стези́ нас наставля́ющая.

Конда́к 13

О Предста́тельнице на́ша непосты́дная, Пресвята́я Богоро́дице Одиги́трие, приими́ на́ше возноси́мое к Тебе́ моле́ние, и от вся́каго зла сохрани́, к доброде́тели упра́ви, пути́ пра́вы сотвори́ и проще́ния грехо́в на́ших испроси́, да взира́юще на святу́ю Твою́ ико́ну, воззове́м к щедро́там Отца́ Небе́снаго: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.

И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О Цари́це Небесе́ и земли́, Влады́чице всеми́лостивая, Одиги́трие всечестна́я, Предста́тельнице на́ша усе́рдная, при Кресте́ Сы́на Твоего́ и Бо́га всынови́вшая весь па́дший род челове́ческий и по успе́нии Свое́м не оста́вившая нас си́рых и безнаде́жных! Мо́лим Тя, Всенепоро́чная, благода́ть Твою́ не отыми́ от ка́ющихся рабо́в Твои́х и упра́ви вся́, я́ко Ма́ти Преблага́я: защити́ оте́чество на́ше, ве́ру правосла́вную сохрани́, вла́сти умудри́, иере́и укрепи́, ве́рным лю́дем Твои́м по́мощь неоску́дную да́руй, ю́ныя вразуми́, ста́рость уте́ши, боля́щия исцели́, отча́янныя возста́ви, заблу́ждшия обрати́ и всем целому́дрие и кре́пость исхода́тайствуй – Ты бо еси́ блага́я Путеводи́тельница и милосе́рдная Засту́пница, к Тебе́ припа́даем и мо́лим Тя: не отве́ржи нас, но испроси́ нам до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́лищи, да не осу́димся по грехо́м и беззако́нием на́шим, но ми́лость улучи́м по безме́рному человеколю́бию Го́спода и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́, Ему́же сла́ву и поклоне́ние возсыла́ем, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист иконе Пресвятой Богородицы Одигитрия Выдропусская

Полезно? Поделись ссылкой!

Кондак 1

Избранная от родов древних Пресвятая Богородице Одигитрие, Заступнице всех к Тебе притекающих, скорая Услышательнице и милостивая Предстательнице, со умилением припадаем ко Твоему Пречистому образу и глаголем: отверзи очи сердец наших, грехми омраченныя, во еже познати нам путь покаяния. Темже благодарственне вопием Ти:

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Икос 1

Ангели и архангели воспевают Тя выну: радуйся, Царице Небесе и земли, Ты бо честнейши всех бесплотных сил явилася еси, яко из Тебе воплотися Господь наш, долу снисшедый спасения нашего ради. Ныне же, яко усердная Молитвенница о роде христианстем, путеводиши всех чтущих Тя в селения горняя, да взываем Ти сице:

Радуйся, Путеводительнице благая;

радуйся, кающихся Предстательнице.

Радуйся, Свет спасения миру явившая;

радуйся, из мрака неверия изводящая.

Радуйся, двери покаяния нам отверзающая;

радуйся, Боговедению нас научающая.

Радуйся, в скорбех милостивая Утешительнице;

радуйся, в час судный всемощная Ходатаице.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 2

Видяще на месте пустынном, идеже бе храм во имя великомученика Божия Георгия, дивную икону Твою Одигитрию, в пламени страшном невредимо пребывшую, и обретше ту с велиею радостию, жителие веси Выдропусския возопиша Богу: Аллилуия.

Икос 2

Разумев сын боярский и воин великаго князя московскаго Иоанна икону Твою, яко сокровище драгое, дерзостно похити ю и пренесе во отчину свою, град Муром, и тамо постави велию святыню сию во храме святителя Николая, да и муромстии людие воспоют Тя, глаголюще сицевая:

Радуйся, икону Твою из огня невредимо изведшая;

радуйся, пламень душетленных страстей в нас угашающая.

Радуйся, скорая Помощнице Тя призывающих;

радуйся, Заступление Тя почитающих.

Радуйся, междоусобныя брани скоро утишающая;

радуйся, братолюбие и мир водворяющая.

Радуйся, земли Русской дивное сокровище;

радуйся, яко по всей вселенней славится имя Твое.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго возбуди ветр велик и страшен зело, трус крепок и гром силен, егда сын боярский Тя, Царице Небесная, Пленницею наименовав, повеле моление совершити пред иконою Твоею Одигитриею. И абие разверзошася кровы церковныя, и падоша на лице свое священник и вси людие, узревше икону сию на воздусе уносиму далече. Мы же велию чуду сему ужасающеся, вопием: Аллилуия.

Икос 3

Возымев сокрушение сердечное о неразумии своем, сын боярский возопи: «Увы мне, безумному! Како дерзнух аз, грешный, пленити Ту, Еюже весь мир свободися от греха и работы вражия! Ныне посрамленный дерзостию своею, каюся и молю Тя, Пречистая, даждь ми неосужденно воспевати Тя сице:

Радуйся, мир Рождеством Твоим свободившая;

радуйся, чудо всем на покаяние сугубое открывшая.

Радуйся, яко икона Твоя ангелы бысть носима;

радуйся, яко святыня сия и человеки чтима.

Радуйся, гордым вразумляющее противление;

радуйся, смиренным благодати ниспослание.

Радуйся, к созерцанию славы Божия нас возвышающая;

радуйся, к покаянию сердечному нас обращающая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 4

Бурею странною восхищена бысть чудная икона Одигитрии и, аки на крилу ветреню Небесными Силами носимая, по триех месяцех из града Мурома в весь Выдропусскую, паки возвратися. Темже зряще святыню сию, на воздусе носиму, селянин Флор удивися, пономарь же Феодор, во олтари на святем престоле оную обрет, созываше вся люди, благодарне вопия Богу: Аллилуия.

Икос 4

Слыша о чудесном Твоем отшествии, сын боярский, в покаяние пришед, и востав, иде паки в весь Выдропусскую, постом в нищетне образе себе утруждая исповедати безумие свое, и обрете тамо прощение, слезно взывая сице:

Радуйся, согрешающия скоро вразумляющая;

радуйся, кающияся от Себе не отревающая.

Радуйся, прелагающая слезы на веселие;

радуйся, подающая велие радование.

Радуйся, надежная Заступнице на Тя уповающим;

радуйся, скорая Помощнице к Тебе притекающим.

Радуйся, яко от Тебе чудеса многая исходят;

радуйся, яко о Тебе всякая тварь радуется.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 5

Боготечной звезде уподобися пречестная икона Твоя, Одигитрие, та бо приведе волхвы к вертепу Божию, пред Твоим же святым образом вернии преклоньше колена, благоговейно воспевают: управи, милосердная Мати, путь жития нашего ко Отечеству Небесному, занеже пришельцы есмы в мире сем, да взываем Сыну Твоему и Богу: Аллилуия.

Икос 5

Видяще дивную икону твою Одигитрию, земли Тверской дарованную, и благословение Матернее подающую всякому путешествовати хотящему, молим Тя, да не токмо от злаго обстояния ны избавиши и целы сохраниши, но и души наша ко благоугождению Божию направиши. Темже и мы, пречуднаго покрова Твоего сподобитися желающе, благодарственно вопием Ти:

Радуйся, притекающих к Тебе тихое пристанище;

радуйся, уповающим на Тя спасительная крепосте.

Радуйся к горним селением ум наш возводящая.

радуйся, дольния суеты отревати нас подвизающая.

Радуйся, немощи и язвы врачевание;

радуйся, искушения и недоумения истребление.

Радуйся, пути правыя благословляющая;

радуйся, единому Господу служити устремляющая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 6

Проповедница бысть икона Твоя, Путеводительнице, множества милостей Твоих, яже излияла еси притекающим к Тебе: скорбнии бо прихождаху, моление приносяще милосердию Твоему; приемлюще же скоро избавление от многообразных немощей душевных, вкупе и телесных, поведаху всюду заступление и чудеса Твоя, со умилением вопиюще Богу: Аллилуия.

Икос 6

Возсия в веси Выдропусской благодать от иконы Твоея, Владычице: срединное бо место явися весь сия царствующей Москве и Петрову граду, освящая и благословляя землю нашу Русскую, молиши бо неусыпно Сына Своего Превечнаго Бога о даровании стране нашей мира и благоденствия, избавления от междоусобныя брани и всякия скорби и печали. Темже славословим Тя сице:

Радуйся, честным Твоим омофором державу нашу покрывающая;

радуйся, Русь Святую Своим уделом именующая.

Радуйся, от лет древних во бранех со иноплеменники помогающая;

радуйся, призывающим имя Твое победы умножающая.

Радуйся, правители и власти умудряющая;

радуйся, судьбы Отечествия ко благу устрояющая.

Радуйся, помоще наша и утверждение;

радуйся, упование наше и вразумление.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 7

Хотя Господь явити человеколюбие Свое не токмо веси Выдропусской, но и всей православней Русской земли, устрои пренесение иконы сея по градом и весем, во обители иночествующих и домы богобоязненных христиан. Темже, яко Саму Царицу Небесную сию икону чтуще, восхваляем с любовию творимая от нея чудеса, поюще Богу: Аллилуия.

Икос 7

Новый источник милостей явися икона Твоя Одигитрия, страждущим бо ослабы посылаются, немощствующим здравие, пленником свобождение, заблуждшим обращение, коемуждо познание величия Твоего даруется, зане молитва, яже к Тебе, Пречистая, возносимая, непреложно услышана бывает. Темже и заступление Твое многосильное обретаем и благодаряще воспеваем Ти сице:

Радуйся, наше всемощное заступление;

радуйся, от всякия напасти ограждение.

Радуйся, сирых и убогих приятелище;

радуйся, дев и вдовиц честных прибежище.

Радуйся, супругом целомудрие и единомыслие подавающая;

радуйся, чада во благочестии и послушании жити наставляющая.

Радуйся, прошения благоговейных молитвенников исполняющая;

радуйся, лютыя беды от нас отгоняющая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 8

Странствие земное совершающих, огради нас Твоим заступлением, Пречистая Дево, изведи из глубины грехов и бури отчаяния, моря житейскаго пучину помози невлажными проити стопами, мысленнаго фараона потопляющи, да спасаеми Тобою дерзновенно возопием Богу: Аллилуия.

Икос 8

Вся в вышних пребывающи, и нас земнородных не оставила еси, Владычице: коегождо бо воздыхания сердечная слышиши и призираеши на прошения верно взывающих к Тебе: нивы сельныя благословляеши и бразды житныя освящаеши, во еже быти добрым плодом от земли нашея, исполняющи моления людей Твоих о хлебе насущном, вопиющих Ти сице:

Радуйся, благорастворение воздухов низпосылающая;

радуйся, во гладе сущих нас не оставляющая;

Радуйся, усердных делателей моления приимающая;

радуйся, на небесныя сокровищницы уповати тех подвизающая.

Радуйся, незримое веры семен прозябение;

радуйся, зерен благочестия изрядное насаждение.

Радуйся, плод сторичный приносити нас сподобляющая;

радуйся, пищею небесною нас питающая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 9

Всякое естество бесплотных воспевает немолчно величия Твоя, Дево. Ангели бо незримо поклонение пред Твоею иконою творяще, фимиамом небесным пред нею каждение совершают. Мы же, земнороднии, како достойно восхвалити Тя возможем? Ибо всякое благодарение не превозмогает множества милостей Твоих. Темже и припадающе к Твоему святому образу, идеже Ты держиши на руках Своих Богомладенца Христа, хвалебную песнь воспоим Зиждителю всех: Аллилуия.

Икос 9

Ветия многовещанныя недоумеют, како возможно изъяснити множества чудес, от иконы Твоея изливаемая. Ты бо пути заблуждших исправляеши, маловерныя вразумляеши. Мы же, не дерзающе испытати величия Твоя, благоговейно воспеваем Ти сице:

Радуйся, истинныя веры Наставнице;

радуйся, надежды несумненныя Подательнице.

Радуйся, любве нелицемерныя взыскание;

радуйся, мудрости небесныя стяжание.

Радуйся, отеческаго предания Хранительнице;

радуйся, веры святых апостол Защитнице.

Радуйся, ереси тьмочисленныя разоряющая;

радуйся, правое богопочитание насаждающая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 10

Спасти хотя от поругания икону Твою Одигитрию, благочестивый селянин Стефан, видя, яко безумнии отступницы веры отеческия восхотеша ввергнути во огнь святыню храма Выдропусскаго, откупи ю у безбожных за един дровяный воз, и благоговейно внесе в дом свой, благодаря Бога: Аллилуия.

Икос 10

Стена крепкая явися стране нашей икона Твоя, Владычице, яко Ты никогдаже оставляеши милостивное Свое о народе христианстем попечение, аще бо разорени и поругани храми Божии быша, и нечестивии людие святыни похулиша и истребиша. Но помиловала еси ны и благословила еси пребывати иконе Твоей Одигитрии в земли Тверской в дому благочестиваго Стефана со Матроною и чадами их. Богомольцы же Твои тайно прихождаху в дом сей, и припадающе к надежной пред Богом Заступнице, слезно взываху Ти сице:

Радуйся, во исповедании Православия нас утверждающая;

радуйся, благодарити за скорби и тесноты вразумляющая.

Радуйся, безумия богоборцев обличение;

радуйся, омраченных безбожием исцеление.

Радуйся, усердных служителей Своих утешающая;

радуйся, оным обители Небесныя уготовляющая.

Радуйся, милостиваго всепрощения источниче;

радуйся, верным молитвы за враги дарование.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 11

Пение вознося доброгласное пред честною иконою Твоею, усердно просим Тя, Богомати, услыши моления наша, к Тебе возносимая. Умоли Владыку Христа избавити отечество и народ наш от погибели и сохрани в нас веру православную, да со умилением благодарственно единем сердцем и единеми усты вознесем хвалу Богу: Аллилуия.

Икос 11

Светоприемной свещи уподобися икона Твоя Выдропусская, благодатию от нея излиянною дивно показующи нам тайны божественныя и научающи ангельскому житию. Темже и воина Кронида, иже споспешествовал есть сопружником честным Стефану и Матроне сохранити образ Твой святый, препроводила еси во обитель Псково-Печерскую, и тамо иноческий образ восприяти с именем Нафанаил сподобила еси. Сей же молитвы делатель усердный, мудростию и мужеством преукрашенный, до последняго издыхания исповедаше Твое благое о нас попечение, вопия Ти похвалы сицевыя:

Радуйся, евангельским путем шествовати нас побуждающая;

радуйся, волю Божию взыскати и творити повелевающая.

Радуйся, иноческаго образа небесная Покровительнице;

радуйся, обителей земных, во образ обителей горних, добрая Устроительнице.

Радуйся, непрестанную молитву стяжевати назидающая;

радуйся, ума и сердца чистоту созидающая.

Радуйся, благоговейно пред Богом ходити воскриляющая;

радуйся, даже до самыя смерти обеты монашеския хранити укрепляющая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 12

Благодатию божественною защити ны, Дево Непорочная, от пленения врагу падшия воли нашея и козней диавольских, и яко младенцы алчущия, ни во чтоже вменяюще бисер и злато, приничут ко млеку матерню, тако и души наша умудри искати упокоения токмо во Едином Господе нашем, да познавше Его благость, воспоем: Аллилуия.

Икос 12

Поюще заступление Твое, Пресвятая Владычице, молим Тя: буди нам благая предстательница в оный день страшный, егда во славе приидет Праведный Судия, Сын и Бог Твой, да не уподобимся смоковнице бесплодней, да не сопричтемся лукавому рабу, но восприимем часть мудрых дев, со светильники горящими, исполнеными елея милости и добрых дел, величающе Тя тако:

Радуйся, упование наше в день судный;

радуйся, умоление за ны в час испытания.

Радуйся, огня неугасимаго избавляющая;

радуйся, во избранное стадо Христово нас собирающая.

Радуйся, душу полагати за други призывающая;

радуйся, сердца наша милующими быти сотворяющая.

Радуйся, Ты бо еси Ходатаица помилования грешником кающимся;

радуйся, Ты бо вводиши верныя в радость Господа Твоего.

Радуйся, Богородице Одигитрие, на спасения стези нас наставляющая.

Кондак 13

О Предстательнице наша непостыдная, Пресвятая Богородице Одигитрие, приими наше возносимое к Тебе моление, и от всякаго зла сохрани, к добродетели управи, пути правы сотвори и прощения грехов наших испроси, да взирающе на святую Твою икону, воззовем к щедротам Отца Небеснаго: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1
Молитва

О Царице Небесе и земли, Владычице всемилостивая, Одигитрие всечестная, Предстательнице наша усердная, при Кресте Сына Твоего и Бога всыновившая весь падший род человеческий и по успении Своем не оставившая нас сирых и безнадежных! Молим Тя, Всенепорочная, благодать Твою не отыми от кающихся рабов Твоих и управи вся, яко Мати Преблагая: защити отечество наше, веру православную сохрани, власти умудри, иереи укрепи, верным людем Твоим помощь неоскудную даруй, юныя вразуми, старость утеши, болящия исцели, отчаянныя восстави, заблуждшия обрати и всем целомудрие и крепость исходатайствуй – Ты бо еси благая Путеводительница и милосердная Заступница, к Тебе припадаем и молим Тя: не отвержи нас, но испроси нам добраго ответа на Страшнем Судилищи, да не осудимся по грехом и беззаконием нашим, но милость улучим по безмерному человеколюбию Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Емуже славу и поклонение возсылаем, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сайт нуждается в вашей помощи!

С каждым днём на сайт molitvoslov.today заходит всё больше и больше людей. Он для этого и создавался: в конечном итоге стать самым популярным и полным в рунете собранием молитв, акафистов, канонов и изображений икон. Но для развития ресурса нужны средства: ежегодное продление домена, оплата хостинга и услуг авторов статей. Обвешивать же сайт рекламой, как новогоднюю ёлку, совсем не хочется. Поэтому маленькая просьба ко всем кто долистал страницу до этого места и кому понравился molitvoslov.today: буду благодарен любой финансовой помощи на его развитие. Мир Вам!

Икона Божией Матери «Одигитрия»

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ «ОДИГИТРИЯ»

Кондак 1

Избранней от всех родов, небеси и земли Царице, Пресвятей Богородице Одигитрии, яко избавльшеся от вечныя смерти благодатию от Тебе рождшагося Христа Бога нашего и Твоим Матерним пред Ним ходатайством, благодарственное пение приносим Ти, раби Твои. Ты же, Всемилостивая наша Заступнице, от всяких нас бед и скорбных обстояний свобождай и к царствию горнему путеводствуй, да зовем Ти:

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Икос 1

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная Одигитрие Марие, и радости духовныя исполни нас, да благоговейною душею и чистым сердцем принесем Ти, рождшей миру Спасителя Христа Бога нашего, глаголы сия:

Радуйся, Бога Отца благоволением осененная; радуйся, Бога Сына Мати неискусобрачная.

Радуйся, Бога Духа Святаго обитель священная; радуйся, Троическия тайны проявление.

Радуйся, ангельских умов удивление; радуйся, человеческаго рода украшение.

Радуйся, горняя с дольними совокупившая; радуйся, врата райския земнородным отверзшая.

Радуйся, лествице небесная; радуйся, стамно Богоприимная.

Радуйся, купино неопалимая; радуйся, трапезо пресвятая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 2

Видев икону Пресвятаго Твоего лика, Богородице Дево, юже всехвальный евангелист Лука написа, рекла еси о ней пречистыми усты Твоими: «С сею иконою благодать Моя и сила». Таковое обетование Твое уведевше, благоговейно почитаем пресвятый образ Твой, Владычице, и воспеваем Сыну Твоему и Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Уразумев благоволение Твое, Богородице, к сей иконе Твоей, славный апостол Лука дарова ю в благословение и освящение Христовой Церкви Антиохийстей, в ней же Путеводительницей она наименовася и чудесы божественными прославися. О сем благодаряще Тя, Госпоже Всеблагая, яко подобие пречистаго лика Твоего во утешение нам оставила еси, усердно Тебе вопием:

Радуйся, Царице горних и дольних; радуйся, Владычице ангелов и человеков.

Радуйся, мира умирение; радуйся, древния вражды разрушение.

Радуйся, девства столпе; радуйся, смирения глубино.

Радуйся, облаченная в солнце; радуйся, сияющая Божественною славою.

Радуйся, Мати Света Невечерняго; радуйся, раю сладости небесныя.

Радуйся, вертограде Христов благоуханный; радуйся, одре Царя Великаго.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 3

Силою Божиею чудеса предивныя совершахуся от иконы Твоея, Богомати Владычице, егда принесена бысть в Царьград и в преславнем Влахернстем храме поставлена; слепыя просвещаше, всяк недуг в людех врачеваше благодатию Твоею, Богородице, да вси зовем прославльшему Тя Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяше Тя Царьград Заступницу державную, Богородице Дево, и во дни нападения на него врагов сильных и бранеискусных, помощь Твою многочудную от святыя иконы Твоея Одигитрии получаше. Темже молимся Тебе, Всеблагая, якоже древле град оный многажды от погибели спасла еси, тако и нас смиренных спаси от погибели вечныя Матерним предстательством Твоим ко Христу Богу, да благодарно зовем Ти:

Радуйся, Царьграда крепкое ограждение; радуйся, Влахернскаго храма благодатное сокровище.

Радуйся, нечестивых ратей одоление; радуйся, врагов Православия посрамление.

Радуйся, чад Христовых Предводительнице к победам; радуйся, Помощнице скорая в бедах к Тебе притекающих.

Радуйся, Заступнице усердная молитвенно Тя призывающих; радуйся, богомудрых святителей споспешнице во благовестии Христовом.

Радуйся, похвало жен и дев славо; радуйся, столпе огненный, зной страстей умеряющий.

Радуйся, столпе облачный, мрак грехов разгоняющий; радуйся, Марие, Мати Христа Бога нашего.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 4

Бурею морскою корабли прегордаго Кагана, град Твой пленити восхотевшаго, сокрушила еси, Владычице, и победу над ним людем христоименитым даровала еси от святыя иконы Твоея Одигитрии, лучи света небеснаго испуская и вои православныя ими просвещая, да вси уведят, яко Ты еси воистину Воевода державная Царьграда и прославят милости Твоя и чудеса, воспевая Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше о чудесех Твоих преславных, Богородице Дево, яже от иконы Твоея явила еси в Царьграде, недоумеем, како икона та, носимая по стогнам града, силою Божественною носившими ю управляше и стопы их по воле Твоей направляше; направи убо, Владычице, и наша стопы на путь исполнения заповедей Христовых, и научи нас верно исполняти святую волю Сына Твоего и Бога, да Тебе вопием сице:

Радуйся, свеще неугасимая; радуйся, звездо незаходимая.

Радуйся, сияющая светом Божественным; радуйся, просвещающая благодатию души верных.

Радуйся, мира Христова благоухание; радуйся, земли освящение.

Радуйся, чаше, черплющая радость всему миру; радуйся, источниче, изливающий вечную сладость.

Радуйся, чертоже благоукрашенный Царя Царей; радуйся, рая краснейшая.

Радуйся, утра светлейшая; радуйся, ручко всезлатая.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 5

Яко Боготечная звезда, икона Твоя, Богомати Владычице, благоволением Твоим от Царьграда в страну Российскую принесеся, и граду Смоленску в наследие благодатное даровася, темже благодарим Тя, о Госпоже Всемилостивая, яко таковый дар святый Отечеству нашему даровала еси, и поем в Троице славимому Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше преславное заступление Твое града Смоленска, Пречистая Владычице, прославляем великую Твою милость, ею же град сей от разорения Батыева чудесно спасла еси, гласом Божественным от иконы Твоея исшедшим, угодника Христова Меркурия на единоборство с предводителем рати Батыевой послав; его же он мечем своим порази и град Твой от запаления огненнаго избави. Самого же его венцем мученическим увенчала еси, того молитвами небесными сподоби нас на земли неосужденно взывати к Тебе:

Радуйся, мученика Христова Меркурия на подвиг ратный укрепившая; радуйся, гласом от иконы Твоея святыя его воодушевившая.

Радуйся, яко Давида на Голиафа победою его увенчавшая; радуйся, града Смоленска крепкое защищение.

Радуйся, град Твой от разорения избавившая; радуйся, Избавительнице от плена и поражения.

Радуйся, страны Российския благодатное утешение; радуйся, Церкви Христовой Боголепное украшение.

Радуйся, любящих Тя присное радование; радуйся, Утолительнице печалей.

Радуйся, болящих исцеление; радуйся, унывающих в скорбех ободрение.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 6

Проповедует страна Российская милости и чудеса Твоя, Пречистая Дево Богородице, и град Смоленск светло красуется, имея чудотворную икону Твою, всякия болезни исцеляющую и недужным здравие подающую. Сего ради со благоговением почитаем многоцелебный образ Твой, Госпоже Всеблагая, и поклоняющеся ему, яко залогу Твоего к нам благоволения, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Воссияла еси в стране Российстей лучами Божественных чудес от святыя иконы Твоея исходящими, Пречистая Владычице, к ней же от лет древних отцы наши прихождаше в скорбех и болезнех и нетщетны отхождаше. Им же вслед и мы к Тебе приходяще и с любовию благоговейно лобызая образ Твой чудотворный, молимся Тебе: утоли печали наша, уврачуй недуги наша, да зовем Ти:

Радуйся, жезле старости; радуйся, вдовиц заступление.

Радуйся, сирот призрение; радуйся, младенцев воспитание.

Радуйся, нищих снабдение; радуйся, пленных свобождение.

Радуйся, скорбящих утешение; радуйся, столпе и утверждение девства.

Радуйся, иноков Покровительнице; радуйся, инокинь Наставнице.

Радуйся, постников укрепление; радуйся, в подвиге девства подвизающихся вспоможение.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 7

Хотя даровати граду Москве причастие благодати от святыя иконы Твоея, Владычице Всемилостивая, благоволила еси принести икону Твою от Смоленска в Москву, да тамо пребывая, чудесы многими прославится. Егда же по умолению жителей Смоленска, возвращашеся образ Твой святый в град их, на месте прохождения иконы Твоея Одигитрии обитель дев во имя Твое сооружена бысть; в ней же под осенением чудотворныя иконы Твоея с верою и любовию воспеваем немолчную песнь Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новосозданная обитель инокинь во граде Москве благоговейно чествует святое подобие чудотворныя иконы Твоея Одигитрии, милости неизреченныя источающей верным, еяже осенением люди православныя благодатно утешаеши и в подвигах поста и молитвы утверждаеши, подвизая их немолчно воспевати Матерния Твоя щедроты и благодарно взывати Тебе:

Радуйся, Богом возлюбленная Царице; радуйся, Бога возлюбившая паче всего Владычице.

Радуйся, едина благословенная в женах; радуйся, небесных радование.

Радуйся, земных заступление; радуйся, демонов посрамление.

Радуйся, ада попрание; радуйся, укрепленная силою Господа Сил.

Радуйся, облеченная властию Царицы неба и земли; радуйся, воинствующих на плоть целомудрием благая Помощнице.

Радуйся, подвизающихся в посте и безмолвии милостивая Утешительнице; радуйся, избавляющая скорбей всяческих.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 8

Странствие земное многоскорбное и многомятежное услаждаеши нам Матерним Твоим о нас попечением, Богородице, и во дни скорбных обстояний помощь святую являеши нам во спасение. Памятуем и исповедуем, Владычице, Твое заступление, егда галлы страну Российскую разориша и град Москву плениша, Ты икону Свою святую Одигитрию от Смоленска в полцы воинства Российскаго благоволила еси принести и тем вои православныя воодушевила еси, славную победу им даровала еси, предстательством Твоим к Сыну Твоему и Богу. Ему же поем: Аллилуиа.

Икос 8

Вся милости и щедрот преисполненная, Всеблагая Мати Божия, воинству православному помощь и одоление на враги преславно даровала еси. И егда не бе нам уже спасения надежды, яко и наш град пленен и разорен бысть, галлы с бесчестием от Отечества нашего отгнала еси и победою дивною нас увенчала еси. Всегда памятуя таковое Твое заступление, хвалебно Тебе вопием:

Радуйся, страну нашу Российскую от нашествия иноплеменных предивно избавившая; радуйся, гордых силою Своею со стыдом вспять возвратившая.

Радуйся, иноверных ратей Всесильная Победительнице; радуйся, православнаго воинства державная пособнице.

Радуйся, иконою Твоею святою с воинами Российскими милостивно пребывающая; радуйся, чудотворным образом Твоим полки их освящаюшая.

Радуйся, изнемогающих силою свыше укрепляющая; радуйся, беспомощным помощь Твою святую подающая.

Радуйся, обидимых правосудная Заступнице; радуйся, ненадежных надеждо.

Радуйся, печальных отрадо.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 9

Вси вернии с радостию и утешением видят образ Твой святый, на немже умиленно взираеши на Богомладенца Христа, сего ради молим Тя, Всеблагая, яко Матерь вся содержащаго в деснице Своей Владыки: воззри и на нас милостивно, и умоли Господа, да помилует нас недостойных. Научи нас, Владычице, молитися Ему благоприятно, и неосужденно пети Ему нескверными усты и чистым сердцем ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство наше песненное не довлеет к прославлению многих Твоих чудес, Богородице Одигитрие, их же от святыя иконы Твоея явила еси и присно являеши верным: обаче Ты, яко воистину Благая Мати, веру и усердие наше приими; веси бо и любовь к Тебе нашу, еюже сердца наша пламенеют, и милостивно услыши сии в простоте составленныя похвалы:

Радуйся, обрадованная Приснодево; радуйся, Невесто Неневестная.

Радуйся, селение Бога Слова; радуйся, обитель Святейшаго святых.

Радуйся, с Сыном Царем небес вечно царствующая; радуйся, Матернее дерзновение к Нему имущая.

Радуйся, молитвам верных милостивно внемлющая; радуйся, любящим Тя любовию Твоею Божественною воздающая.

Радуйся, Сиона горняго украшение; радуйся, мира дольняго защищение.

Радуйся, граде спасения нашего; радуйся, горо святая, сошествием Божиим прославленная.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 10

Спаси нас, Владычице, от погибели вечныя Матерним предстательством Твоим ко Христу Богу, и сподоби нас узрети Тя в час кончины нашея, от руки лютаго миродержителя душу нашу соблюдающую; да помощию Твоею святою избегнем его сетей и сподобимся Царствие Небесное получити и в радости вечней воспевати Человеколюбцу Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем ревнителем девства и чистоты усердная Помощнице. Молим Тя, Пречистая, очисти наша сердца от всякия скверны греховныя, и украси души наша целомудрием и чистотою, да невредимы пребудем от всех искушений мира, плоти и диавола находящих, и сподобимся достойно возглашати Тебе песни таковая:

Радуйся, добрая Младопитательнице девам; радуйся, благосердая Попечительнице сирот.

Радуйся, тихое прибежище обуреваемых страстями; радуйся, надежное пристанище смущаемых искушениями.

Радуйся, Мздовоздаятельнице подвижников целомудрия; радуйся, Споборнице борющихся со враги невидимыми.

Радуйся, милостивая Посетительнице неповинно осужденных; радуйся, благая Утешительнице напрасно оклеветанных.

Радуйся, Божественная Свободительнице сущих в плену и изгнании; радуйся, всемощная Покровительнице труждающихся и обремененных.

Радуйся, Судии Праведнаго умоление; радуйся, грешных с Богом примирение.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 11

Пение всеумиленное слышаще от верных рабов Твоих возносимое Ты, Пречистая Мати Дево, яко имущая милосердие неизреченное, насыти нас пищею нетленною Слова Божия и научи нас всегда исполняти животворныя заповеди Господа нашего; Его же умоли, Предстательнице наша Всеблагая, да ниспослет милость Свою нам недостойным и сподобит нас унаследовати Его всесветлое и всеблаженное Царствие, идеже от всех святых поется Ему хвалебная песнь: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес Твоих, Богородице Дево, просвещаеши нас благодатно, и от святыя иконы Твоея Одигитрии утешение духовное ниспосылаеши угодникам Божиим. Нам же, грешным, дары целебныя подаеши от Нея неоскудно, да зовем Ти благодарственно и хвалебно:

Радуйся, Агнца и Пастыря Нетленнаго рождшая; радуйся, девство и рождество в Себе сочетавшая.

Радуйся, крине девства, к чистому и девственному житию приводящая; радуйся, избранникам Божиим любовь Твою святую являющая.

Радуйся, угодникам Господним веления небесныя открывающая; радуйся, преподобнаго Сергия Радонежскаго посещением Твоим сподобившая.

Радуйся, преподобнаго Кирилла Белоезерскаго гласом от иконы Твоея на Белоезеро направившая; радуйся, преподобнаго Савватия Соловецкаго в подвигах пустынных укрепившая.

Радуйся, святителя Митрофана Воронежскаго иконою Твоею облагодатствовавшая.

Радуйся, обителей Христовых покров и снабдение; радуйся, рабов Божиих среди мира тайное вразумление.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 12

Благодать Божия действует в чудесех, преславно являемых от святаго образа Твоего, Преблагословенная Богородице Дево, ею же и наши души просвети, мрак греховный разгоняя сиянием Солнца Правды Христа, да во свете повелений Его богоугодно житие сие временное поживем во всяком благочестии и чистоте и сподобимся блаженство вечное получити и со избранными пети Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, Богородице, проповедуем милости Твоя, прославляем щедроты Твоя неисчетныя и, припадая к чудотворней иконе Твоей, молимтися с верою и любовию: буди нам Путеводительница Благая к светлому граду Иерусалиму Небесному, да узрим Тя с высоты славы Твоея Божественныя на нас милостивно взирающую и вкупе со святыми воспоем Ти сице:

Радуйся, радосте наша пресвятая; радуйся, Царице наша преблагая.

Радуйся, усыновившая нас при кресте Сына Твоего и Бога; радуйся, Матернюю любовь к нам являющая.

Радуйся, во благих желания наша дивно исполняющая; радуйся, скоропослушливая к смиренным молитвам.

Радуйся, покровом Твоим святым нас покрывающая; радуйся, ризою Твоею честною благонадежно нас защищающая.

Радуйся, в час кончины нашея всесильная нам Помощнице; радуйся, в мытарствах воздушных державная нам Заступнице.

Радуйся, телес наших безвозмездное врачевание; радуйся, душ наших спасение.

Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование.

Кондак 13

О, Всепетая Мати, Царице Всемилостивая Дево Богородице Одигитрие! Приими малое сие моление наше и принеси е Сыну Твоему и Богу нашему, Матерне умоляя Его благость, да помилует нас грешных и недостойных, и Твоего ради всесильнаго ходатайства избавит нас мучения вечнаго, сподобит Царствие Небесное получити и тамо со ангелы воспевати Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангельский глас …» и 1-й кондак «Избранней от всех родов …».

Молитва первая

О, Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пресвятая Одигитрие Марие! Услыши нас грешных и недостойных, в час сей молящихся и к Тебе со воздыханием и слезами пред пречистым Твоим образом припадающих и сице умильно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Одигитрие благая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго навета вражия. Можеши бо, о Благодатная Мати наша, от всякаго зла сохранити люди Твоя, и всяким благодеянием снабдити и спасти, разве бо Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниях и теплыя Ходатаицы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы. Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия Небеснаго сподобити, да спасеннии Тобою славим Тя и в будущем веце, яко же спасения нашего Виновницу, и превозносим всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и поклоняемаго Бога во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Госпоже Владычице Богородице, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, о Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище грешным? Приклони, о Пречистая Владычице, ушеса Твоя к молению моему. Мати Бога моего, не презри мя, требующа Твоея помощи, услыши стенание мое и вопль сердца моего внуши, о Госпоже Богородице Царице. И подаждь ми радость душевную, подкрепи мя нетерпеливаго, унылаго и нерадиваго к Твоему хвалению. Вразуми и научи мя, како Тебе молитися подобает, и не отступи от мене, Мати Бога моего, за роптание и нетерпение мое, но буди ми покров и заступление в жизни моей и приведи мя к тихому пристанищу блаженнаго онаго покоя, и сопричти мя к лику избраннаго Твоего стада и тамо удостой мя воспевати и славити Тя во веки. Аминь.

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 6

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *